L’Elies Costa, un petit empresari del tèxtil, té dona i dos fills, casa amb piscina, segona residència a la Cerdanya i una fàbrica a la ciutat xinesa de Suzhou; tothom està convençut que és un home d’èxit i que la vida li somriu. Però el que ningú no pot sospitar és que l’Elies fa de correu a Andorra dels diners bruts d’una màfia xinesa i és víctima d’una espiral creixent d’extorsions que el té a una passa del col·lapse. Com és possible que la seva vida s’hagi convertit en un autèntic infern?

Jordi Boixadós explota els mecanismes més con- tundents del thriller psicològic per mostrar-nos, amb un estil descarnat i eficaç, que qualsevol de nosal- tres podria veure també com s’ensorra davant seu —i dins seu— el món que s’havia bastit, podria veure com el somni llargament anhelat s’acaba convertint en el pitjor dels malsons.

«Si les coses no anaven com havien d’anar, l’Elies hi podia deixar la pell. I si anaven com havien d’anar, hi deixaria l’ànima.»